חינוך ולדורף – עקרונות ויישומים (הספר)

א. מבוא
ב. יסודות חינוך ולדורף
ג. בתי-ספר בישראל
ד. ניהול בית-הספר
ה. עבודה עם הורים
ו. צדדים מעשיים
ז. מחיי הכיתה
ח. סמכות וחופש
ט. הערכה
י. הכשרת המורים
יא. כמה צדדים טכניים
יב. אנשים שונים
יג. מדברי תלמידים
יד. שירים ודקלומים

א. מבוא

הספר "חינוך ולדורף – עקרונות ויישומים" נכתב על-ידי מורי בית הספר ולדורף הרדוף, סתיו 2000

הדברים שיובאו לעיל מנסים להציג את חינוך ולדורף כפי שהוא התפתח ומיושם בבתי הספר ולדורף בארץ (ירושלים, טבעון והרדוף). הדברים נכתבו על-ידי מורי בית הספר ולדורף הרדוף, מתוך עבודתם המעשית והעיונית ומתוך זוית ראייתם הם את הדברים.

למעשה, זהו מעין חלון לבתי הספר ולדורף בארץ. דרך כמה נקודות מבט נעשה ניסיון לתאר את העשייה החינוכית המתרחשת בתחומי בתי ספר ולדורף בארץ על צדדיה השונים והמגוונים.

על מנת לחוש באמת את הנעשה בבתי הספר יש לבקר בהם, ולהיות בדרך זו או אחרת חלק מההתהוות החינוכית המתרחשת בין כתליהם. התהוות חינוכית זו, נרקמת בין אדם לאדם, בין מורה לילד, בין הילדים ובין עצמם, בין המורים וכו'. המילים הכתובות מנסות להעביר חלק, פיסה אחת מתוך הוויה חינוכית שלמה ומקיפה.

יש בדברים ניסיון, לשלב בין המחשבה החינוכית העומדת בבסיס חינוך ולדורף, לבין תאור של צדדים שונים של חיי בית-הספר. שילוב זה הביא למספר פשרות, הן בהעמקת הצד הרעיוני של חינוך ולדורף, והן בהצגת המעשה החינוכי.

אנו מקווים שמילים אלו יתרמו להבנה ולהכרת בתי הספר ולדורף בארץ.

קדימה