עולמה של הילדות - עונה 1 | ד"ר גלעד גולדשמידט

עונה 1 | עונה 2

בסדרה של 10 פרקים מתאר ד”ר גלעד גולדשמידט את חינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי) מזוויות ופנים שונים ומגוונים. בין השאר מתארת הסדרה את: עקרונות חינוך ולדורף, את הווי החיים בבית ספר ולדורף, את מקומה של האומנות בחינוך זה, את שאלת הסמכות אל מול החופש, את עקרונות הניהול של חינוך ולדורף ועוד.