דקלום הבוקר בכיתות ה'- ח' - אני מביט אל העולם

מדי בוקר בעת ההתכנסות בכיתות הולדורף בכל העולם, נוהגים התלמידים לדקלם את דקלום הבוקר: אני מביט אל העולם,
בו מאירה השמש,
בו זוהרים הכוכבים,
בו מונחות האבנים.
הצמחים צומחים וחיים,
החיות חיות ומרגישות.
בו האדם, בתוך נפשו,
משכן לרוח מעניק.
אני מביט אל תוך הנפש,
אשר שוכנת בקרבי,
רוח אלוהים עורגת,
באור השמש והנפש.
במרחבי העולם שם בחוץ,
במעמקי הנפש בפנים.
אליך רוח אל,
שלוחה בקשתי,
שחסד ועוצמה, ללימוד ועבודה
יצמחו נא בקרבי

לדקלום הבוקר לכיתות א'-ד'