מדי בוקר בעת ההתכנסות בכיתות הולדורף בכל העולם, נוהגים התלמידים לדקלם את דקלום הבוקר:

דקלום הבוקר א'-ד' - אור השמש החביב

אור השמש החביב
הוא מאיר לי את יומי
עצמת הרוח של נפשי
יוצקת כח בגופי
לאורה של החמה
מודה אני לך אלי
על כח האדם
אשר בחסדך נתת בי
בעזרתו אני אשקוד,
אשמח ללמוד ולעבוד
ממך קורנות אורה ועוצמה
אליך זורמות אהבה ותודה.

לדקלום הבוקר לכיתות ה'-ח'