שבועת האתלט

הנה נתקבצנו היום,
יחדיו עם כל חברינו,
מקצות- אָרץ באנו הלום,
נושאים השבועה בליבנו. נשבעים לַאמת
נשבעים לַאחווה.
צועדים על שביל התקווה
נשבעים לַשלום,
נשבעים לאמת,
נשבעים להגינות,
בינינו- שמחה ורעות
נשבע ונריע
אכיחיריה

אסופת קישורים בנושא אולימפיאדת ולדורף

שיר אולימפיאדה

מהשפלה ומן ההר
הגענו עד הלום
לקפוץ לזרוק להיאבק
ולהביא שלום
כל שריר נדרך הכל מוכן 
ליופי פה נריע
נזכורה כי אלי יוון
ציוו אכיחריה
לכבוד זאוס נשים 
כל ריב על המזבח
בני יוון לנו אחים
הידד למנצח