תפקיד מנהל בית הספר, ניהול משותף, מנהיגות ואחריות בבית ספר ולדורף

מאת רונן האן

אפריל 2020

הקדמה

המאמר נשען על חומרים שונים מעולם המנהיגות האופקית. העריכה שלו נעשית בפסח, בתקופת הקורונה. בתקופה זו המתח שבין כוחות עבר ועתיד מתחדד. הדרישה להתחדשות וחדשנות גדולה מאי פעם. היציאה מאזורי הנוחות (הישענות על הרגלי עבודה, מסורות ותבניות מחשבתיות) היא צו השעה ואנשי חינוך היום מתרחבים ומגלים בהם יכולות חדשות ורואים איך מסביבם רבים עוברים תהליכים דומים. חשוב לזהות שאנחנו בצומת, מתקרבים למחלף, יש הרבה שלטים שמכוונים אותנו. חשוב בעיני לבחור בנתיב שישרת באופן המיטבי את הדרך והמשמעות.

אתגרי הניהול של בתי ספר ולדורף

ישנה מורכבות בניהול והתנהלות של בית ספר ולדורף. מתוך קשר עם קולגות שלי בארץ ובעולם אפשר לזהות אתגרים שחוזרים על עצמם: אנרגיה של מורים, הורים, מפקחים, מלווים נשחקת והולכת לאיבוד בקלות. עימותים מתעוררים בתוך הצוות, מול ההורים ולעיתים מול הרשויות, אלו מגיעים לפעמים עד לבית המשפט. אנו מוצאים לעיתים מתחים בין מורים ותיקים ובעלי ניסיון, ולעומתם מורים מהדור החדש המביאים עקרונות ואימפולסים חדשים. אני מזהה כמיהה למנהיגות והנהגה מעוררי השראה.

במאמר זה אציג מושגי יסוד, נקודות תורפה ואשליות, כמו גם הצעות להגדרות והתנהלות.

מנהיגות
"מנהיגות" היא מושג שאינו מובן מאליו בבתי ספר ולדורף, לפעמים המושג אינו מוכר ואינו מוזכר.
מנהיגות היא איכות אנושית, אשר לה מאפיינים כמו: להיות מקור השראה לאחרים, לדעת לחנוך ולהיחנך, לעצב וליצור תהליכים וגם לדעת לכוון ולעצור תהליכים.
כאיכות אנושית המנהיגות ניתנת לרכישה ולהתמקצעות.

ממדי המנהיגות: אנכי ואופקי
הממד האנכי של הארגון
הוא אותו מרחב של מושגים ופעילויות שקשור בניהול, בהגדרות, מבנה ארגוני, מטרות, נהלים, תקציב, כל מידע כמותי, אדמיניסטרציה וכולי. הממד האנכי הוא חלק בלתי נפרד מכל ארגון וחשוב ביותר.
הממד האופקי של הארגון הוא ממד אחר, לרוב נסתר, הקשור במערכות יחסים, בדינמיקה, בנפש של החברים וגם בנפש של הארגון והוא אינו נמצא בשום מסמך (כמו מחשבות, רגשות, יחסים, דיאלוגים חוצי ארגון).
שני הממדים, האנכי והאופקי חשובים. הם מנוגדים באופיים, ותומכים זה בזה בפעולתם לקבלת מבנה שלם והרמוני.

ניהול בתי ספר ולדורף: אשליות ואתגרים

אשליית "ניהול ביחד"
הרעיון של ניהול משותף, "ביחד" הוא ראוי ומהווה אידיאל, אבל מתלוות אליו אשליות. אחת מהן היא שניהול משותף והממד האנכי אינם אפשריים ביחד והם באים זה על חשבון זה. כלומר יש כאן הנחה שהניהול האנכי סותר את האופקי. בפועל, הממד האנכי והאופקי לא רק שקיימים זה בצד זה אלא הם אף תומכים זה את זה ומאפשרים את הקיום המשותף.
התנגדות זו לניהול והיררכיה היא מיותרת ובולמת התפתחות.

אשליה נוספת היא כי כל החלטה צריכה להיות "ביחד" ולפעמים היא קשורה לכמיהה לקונצנזוס:
"ניכנס כל הצוות לחדר ואז עד שלא יצא "עשן לבן" לא נצא, כדי להגיע להסכמה מיוחלת ומשותפת".
הניסיון מלמד כי זו הנחה מוטעית המגבילה את הפעילות, וראוי למצא דרכים מתקדמות יותר לקבלת החלטות משותפות.

אשליית "המנהל המושיע"
עוד תבנית שפוגשים היא "המנהל המושיע". בבתי ספר רבים ניתן לשמוע אמירות כמו: "בשנה הבאה נביא מנהל חדש שיעשה פה סדר…אם נביא את האדם הנכון אז יהיה לנו טוב ונגיע למנוחה ולנחלה…"
התנהלות מדויקת ונכונה של חברי צוות ביה"ס עדיפה על פני האשליה שאדם מבחוץ יפתור את מצוקותינו ויביאנו למקום טוב ומיטיב.

אתגר תפקיד המנהל בבתי ספר
תפקיד המנהל בבתי ספר ולדורף נמצא בשינוי. עד לפני זמן לא רב ניהול היה "מילה גסה". בבתי ספר רבים נאמר "לא צריך מנהל, זה לא אנתרופוסופי, זה היררכי, ניהול זה משהו שעושים בהפסקות על השביל, כשיש זמן…". וניתן היה לשמוע מנהלים מציגים עצמם: "שלום, שמי.. אני… אני המנהל אבל בעיקר מורה…".
בתי הספר היו מבקשים מאחד המורים שיתנדב ויהיה "מנהל חוץ" ותפקידו יהיה לייצג את בית הספר ולמלא עבור "העולם החיצון" את תפקיד המנהל. לעיתים מהות התפקיד הייתה למנוע מהעולם החיצון להפריע בתהליכי בית הספר.
גם כיום אנו פוגשים אנשי צוות שאומרים למנהל "מִי שָׂמְךָ?" (מי שמך לאיש שר ושופט עלינו). בצוותים רבים קיים רצון קבוע לבטל כל עמדה אחראית שקשורה בהיררכיה.

תפקיד המנהל

כיום ניהול בתי ספר ולדורף על אתגריו נמצאים בשינוי וניתן לומר את הדברים הבאים:

  1. כל בית ספר צריך מנהל
    ישנן דרכים שונות איך לאפיין ולהגדיר תפקיד זה. תפקיד המנהל הוא מרכזי בארגון. זהו מרכיב הכרחי ברכיב "האנכי" של הארגון.
  2. ניהול הוא מקצוע לכל דבר
  3. ניהול הוא תפקיד שדורש התאמה, כישורים, הכשרה וליווי
  4. המנהל ממלא תפקיד משמעותי גם בממד האופקי כשותף בשיחות ובתהליכים השונים, אלא ששם הוא חבר בארגון (ולא ב"כובע המנהל")

אנחנו רואים את המנהל כמנהיג, אשר מתפקידו לפעול תחת לחצים שונים ובו זמנית, לאפשר למערכת לפעול, להכשיר, להדריך ולהעריך אנשים שונים בארגון. חשוב לציין שהמנהל מוזמן לתהליך פנימי של פיתוח המנהיגות כאיכות פנימית שתאפשר לו להנהיג אחרים.
לב התפקיד הוא שרות ונתינה מתוך הובלה אחראית.
המנהל עובד בציר האנכי לגבי משימות ויעדים, ופועל אופקית כמנהיג צוות וארגון.
מנהל בית הספר נמצא בצומת בין רכיבי בית הספר, הצוות, ההורים והילדים, הגופים השונים התומכים בצורות שונות, המדינה, עמותה וכולי. המנהל מאזן בין אלה, דואג שכולם בנפרד והקשרים ביניהם יזכו להכרה ולפיתוח.
ובנוסף, לדעתי המנהל:

מבט לעתיד: מניהול משותף למנהיגות משותפת

בניהול המשותף אני מחפש את המצב בו מתבצע ניהול איכותי ומקצועי, בו כל הצוות שותף לאחריות ולנשיאה, וגם נשמרים החופש והאוטונומיה.
צו השעה הוא חידוש וחדשנות וטיפוח מנהיגות אחרת.