לוח וגיר - ציורי הלוח בחינוך וולדרף, עבודה סמינריונית בנושא תרבות חזותית | שלי דורון נתיב


להורדת העבודה כקובץ PDF