אסופת קישורים לקראת חג שבועות

כתבתם תקופה/דקלום/שיעור ואתם מוכנים לחלוק אותם? להעשרת תכני מאגר המשאבים למורי ולדורף.

מתוך "אדם עולם":