יום השואה בחינוך ולדורף

עבודת גמר: טקסי יום השואה ולימוד השואה בבית הספר היסודי לאור מדע הרוח | שלי נתיב (2010)

בעבודת המחקר עומדים שלושה נושאים מרכזיים: ניסיון להבין מה מאפיין כל קבוצת גיל בבית הספר היסודי מכיתות א' ועד ח', ומהי המהות של כל גיל שאלת הרוע – כיצד הוא בא לידי ביטוי אצל הילדים ומהי ההתייחסות שלהם אליו בגילאים השונים דרך חשיפתו והבאתו של נושא השואה, בטקסים ובלימוד מתוך ההבנות לגבי כל גיל

על שאלת השואה בחינוך ובהוראה - גלעד גולדשמידט (2017)

במערכת החינוך הישראלית כמעט ואין נושא מורכב יותר לעיסוק מאשר הוראת השואה. זו מציבה למחנכים אתגרים רגשיים מן הרמה האישית ועד הרמה הלאומית. גלעד גולדשמידט בוחן כיצד ניתן לחשוף את הילדים לשאלות הרוע המוחלט באופן הנכון לגילם

איפה היו האנתרופוסופים בשואה? אודי לוי (2019)

מוצאה הגרמני של האנתרופוסופיה מעוררת אצל ישראלים רבים את השאלה מה היה חלקם של האנתרופוסופים בשואה. אודי לוי, נצר למשפחה ייקית המתגורר בעשורים האחרונים עם משפחתו בשוויץ, עונה על השאלה כדי ללמד אותנו שהמצב אז היה מורכב, כפי שהוא מורכב גם היום

חינוך ולדורף בגרמניה תחת השלטון הנאצי (2023)

כיצד פעלו בתי ספר ולדורף בימי השלטון הנאצי בגרמניה? המאמר מבוסס על הרצאה וחומרים שנמסרו מאת הפרופ' הגרמני פטר זלג.

יום השואה, יום הזכרון וחג העצמאות בחינוך ולדורף

מתוך מכתבים להורים ששלחו מחנכי בית חינוך אלומות, תשס"ט

תיקיית "יום הזכרון לשואה ולגבורה" במאגר המשאבים למורים

תקופת "תקווה" לתלמידי החט"ב | ירון זנבל

על תקווה, זיכרון ושיכחה, הזכרון הקולקטיבי וחשיבותו, ציורי ילדים בשואה ועוד
בתקופה אנו מפגישים את התלמידים עם דרכי ההתמודדות של ילדים בתקופת השואה, תוך התייחסות אקטואלית (באופן תואם גיל) גם למשבר הפוקד את ארצנו. הדגש בתקופה יהיה על ה"תקווה" ככוח מניע במציאות המורכבת.