התעמלות בוטמר

בוטמר היא צורת התעמלות שנוסדה לראשונה על ידי פריץ גרף פון בוטמר (Fritz Graf von Bothmer) בבית הספר וולדורף הראשון. בוטמר, לקח על עצמו את המשימה להביא לידי ביטוי קונקרטי את ההתוויות הרבות ואת הבסיס אותו הניח שטיינר בנוגע לתנועה והתעמלות בראייה האנתרופוסופית.

תרגילי הבוטמר פותחו מתוך העבודה החינוכית האנתרופוסופית, והם מהווים התאמנות בתנועה שמקורה בחוקיות הרוחנית של האדם והמרחב ומתוך הקשר החי ביניהם (ולא רק מתוך גופנו הפיזי).

זניט ונדיר
בכל תנועה במרחב
יחברוך זניט ונדיר
אל מרומי השמים ממעל
אל עומקי אדמה אל הציר
בכל מעשה ופעולה
יגע רצונך בשמים
דרך צירו של עולם
כיוון פועלך יתגלה

פרידריך שילר, 1795

בשיעורי הבוטמר אנו מתרגלים את הפעילות הגופנית מתוך הצירים במרחב.
באמצעות תרגילי הבוטמר, המעוצבים ספציפית לכל גיל, מתפתחת אצל האדם בהדרגה מודעות, בעיקר לכוח התומך והנושא של מערכת העצמות שלו, לכך שהוא יכול לקבל ביטחון ואחיזה במרחב שבו הוא חי ולסייע לו למצוא גישה לכוחות המרפאים והמחזקים של המרחב, לאחוז מחדש בחיים ובאומץ לחיותם.

"כל הדברים הללו חיים בסדר עולם מוסרי
וכמעט שלא ניתן לכתוב על התעמלות,
ואף פחות מזה לעשות התעמלות, בלי להגיע לתחום המוסרי.
שהרי כבר ה"אנתרופוס" (מיוונית ) - האדם שהזדקף,
היא תופעת עולם מוסרית"

פריץ גרף פון בוטמר

ערן פז ורומם סרנגה מדגימים את תרגילי הבוטמר

להרחבה