רפואה אנתרופוסופית

הרפואה האנתרופוסופית התפתחה מתוך עבודתם המשותפת של ד"ר איטה ווגמן ורודולף שטיינר עם קבוצת רופאים בבית-החולים (היום הקליניקה על שם איטה ווגמן) בארלשהיים שליד דורנאך, שוויץ. האנטומיה, הפיזיולוגיה ומדעי הטבע בכללותם מעניקים לרופא המודרני שפע עצום של פרטים מבודדים, של עובדות, לגבי הגוף האנושי ומחלותיו, אך התמונה השלמה, המקשרת ומעניקת המשמעות, של האדם כגוף החדור בנפש וברוח, חסרה. כתוצאה מכך נעלם מהרפואה כמעט לחלוטין הבסיס לשיפוט אינדיבידואלי ומודע של הרופא, לדיאגנוזה רציונלית ולריפוי מדעי, את מקומו של תהליך הריפוי האמיתי, המבוסס על כוחות הצמיחה וההתחדשות של הגוף, תופס השימוש בחומרים מסלקי סימפטומים;  ומיכון רב-עוצמה, כולל מחשבים, אמור להחליף את האינטואיציה האנושית והמדעית של הרופא ואת המגע האנושי המרפא והמטפל של האח והאחות. ההוצאות העצומות של המיכשור הרפואי והתרופות המתוחכמים, שבמיקרים רבים אינם הכרחיים ואינם יעילים, דורשים ריכוזיות גוברת של המערכת הרפואית, וזו יוצרת ביורוקרטיה ואנרכיה שאינם מאפשרים יותר לתהליך השיקומי להתנהל בצורתו הנכונה, אך הרפואה והמערכת הרפואית האנתרופוסופית איננה ענין לחובבנים ולשרלטנים. עליה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והמדעיות המקובלות בזמננו ובכל זאת, היא שואפת לבסס את אמנות הריפוי על ידע חדש של ה,אדם, הפתולוגיה והריפוי. הרופאים האנתרופוסופיים אינם מחוללי ניסים;  אד הם מתקדמים בהדרגה בשבעים השנים האחרונות לעמדה של שרות ציבורי, המקובל ומוכר יותר ויותר באירופה ומחוצה לה. תרומתם לחינוך המיוחד, לפסיכיאטריה, לגמילה מסמים ולהפרעות סוציאליות ידועה לאנשי המקצוע בארצות ,רבות, הרופא המעמיק, החווה את המצוקה של עמיתיו ושל חוליו ושל המערכת כולה, והמבקש אלטרנטיבה שורשית לבעיות הרפואה המודרנית, יוכל למצוא במדע הרפואה ובאומנות הריפוי האנתרופוסופית דרך של התפתחות אישית, רוחנית ומקצועית, מסוג חדש לגמרי;  והחולה יוכל להרגיש שאישיותו הייחודית ומצוקתו שלו זוכים לתשומת לב אנושית אמיתית, המבוססת על ידע והבנה של האדם: ובכך הלא תלוי הכל.

מאמרים

מרפאות אנתרופוסופיות

כל הרופאים המופיעים ברשימה עוסקים ברפואה אנתרופוסופית. חלקם משלבים שיטות אחרות כפי שמפורט.