תוכנית הלימודים בחינוך ולדורף

מבוא | אדם ואדמה | אמנות הדיבור | אוריתמיה | אמנות – ציור | אמנות – רישום, גרפיקה | גאוגרפיה | היסטוריה | חשבון ומתמטיקה | כימיה | מדעי החיים | מוזיקה | מלאכות יד | עברית ולשון | פיזיקה | תנ"ך

אמנות - רישום, רישום צורות, גרפיקה

מבוא

שיעורי רישום שונים מאוד משיעורי ציור. צורה שנרשמה היא תמיד תוצאה, משהו שהגיע למנוחה, משהו 'מת', סוף תהליך. בגילאי בית הספר היסודי ברצוננו לעורר את כוחות החיים, את היצירתיות, את הביטוי האישי ופחות את הדיוק והקפדנות. מכאן ששיעורי רישום אינם מכוונים לתוצאה, אלא בתהליך וברגשות שעולים במהלך פעילות זו. רגשות אלו קשורים אל הצורה, הם מתעוררים על ידי הצורה ומעוצבים על ידה.

אין מצפים בתחילה מהילדים לרשום אי-אלו אובייקטים חיצוניים; הם מתנסים באיכות של תנועה – רישום שעוקב אחר תנועה. סוג רישום זה (שמוביל לגיאומטריה ביד חופשית בכיתה ה') נקרא רישום-צורות בבתי-ספר ולדורף.

בשנות בית-הספר הראשונות מכוונים את הילדים לרשום צורות פשוטות וטרנספורמציות פשוטות של צורות ולהתנסות באיכויותיהן. דבר היכול לסייע לפתח יכולת פנימית חיה להבין צורות. הילדים לומדים מתוך כך להבין את המחוות הצורניות הבאות לקראתם בדברים שנוצרו בטבע כמו גם בבני אדם.

קנדינסקי, אמן מנוסה שהמשיך למרות זאת לערוך מחקרים ביחס לקו, ניסח זאת באורח הבא: "אם קו הנרשם בתמונה משתחרר מהכורח לסמל דבר ספציפי ויכול לכן לתפקד כדבר הספציפי בעצמו, אזי הקול הפנימי שלו אינו נחלש על ידי כל תפקיד משני, אז הוא יכול לפתח את מלוא כוחו."[1]

לכן, בתחילה, תכלית רישום-צורות היא לעורר בילדים את החוש לצורה. דבר החשוב במיוחד למשל כהכנה לקראת לימודי הכתיבה והקריאה. רישום-צורות מהווה בכך הכנה לטכניקות השייכות לתרבות שלנו. כמו כן, כאשר ילדים לומדים לפתח התמצאות בתנועה במרחב כמו גם על הדף, זה יכול לסייע מאוחר יותר לבעיות מרחביות שעלולות להופיע אצל אלו שהנם בעלי קשיים בתפיסת צורות והפנמתם. ילדים שואבים סיוע רב מהאפשרויות התרפויטיות הטמונות ברישום-צורות.

אפשר לגרות ולהמריץ תודעה מרחבית על ידי צורות המהוות חלק מהתנסות מרחבית, כמו סימטריה, תנועה ותנועה נגדית, חזרה, הגברה. לילדים עם חד-צדדיות קיצונית מסוימת, חשוב ללמוד להתמצא ולנוע נכון במרחב. מכל מקום, בתרבות זמננו יש כה הרבה מהבלתי-יציב והמבולבל, שרישום-צורות כנושא בית-ספרי יכול למלא תפקיד תרפויטי עבור כלל הילדים.

בתחילת לימודי הגיאומטריה בכיתה ה', רישום-צורות משנה את צורתו והופך לרישום גיאומטרי. בכיתה ו' הגיעו הילדים ל'עידן הסיבתיות', שקורא לדיוק ממשי ברישומיהם. בה בעת הם גם עוסקים בסוג חדש של רישום אמנותי, רישום בפחם. סוג זה הולם יותר לציור ותוכנו העיקרי הוא ניגודי אור-צל. בהתאם למצב הפסיכולוגי של הילדים, רישום זה מוביל באופן לוגי לגמרי להיטל והצללות. לפני שבונים אותם באופן גיאומטרי בכיתות הבוגרות, 'מרגישים צללים' ו'מחפשים צללים' באופן אמנותי לחלוטין. לאחר שלמדו התלמידים רישום פרספקטיבי בכיתה ז', שיעורי רישום בכיתה ח' מסתיימים בלימודי אור וצל בהקשר לפרספקטיבה. לימודים אלה יכולים להיות כרוכים ברישום גופים גיאומטריים המאורגנים כמו חיים דוממים, או שהילדים יכולים להעתיק הדפסי עץ או תחריטים של מסטרים מן העבר, שתרגלו גם הם נושאים אלה עבור פיתוח הטכניקות שלהם. תרגילים והמרצה מסוג זה מובילים לעבר השיעורים בתיכון.

רישום, רישום צורות וגרפיקה בבי"ס יסודי

כיתה א'רישום צורות כיתה א

העבודה היא עם הצורה לכשעצמה ולא כחיקוי של צורות בטבע. התנועה שיצרה את הקו היא החשובה ופחות הקו עצמו. חשוב להביא כמה שיותר תנועה לשיעורים, כהכנה לעבודת המחברת. קווים ישרים ועקומים מהווים נקודות-מוצא לרישום-צורות. זה מתחיל בגילוי שקו הוא שביל שלאורכו אפשר לנוע. הילדים מתנסים בהבדל האופייני שבין קווים ישרים ועקומים שעה שהם רושמים אותם, לאחר שגילו את אופיים באמצעות תנועה שלמה במרחב. הכיוון המוגדר של הקו הישר דורש הן ריכוז והן שהרצון יודרך על ידי חשיבה. הדינאמיקה בה רושמים קו מתפתל ללא כיוון ספציפי, מותירה מרחב לווריאציות אינדיבידואליות; הרצון מודרך על ידי הרגש.

רישום-צורות מהווה גם הכנה ומבוא לכתיבה. רצוי להקדים תקופת רישום צורות לתקופת הכתיבה. האותיות יכולות להחוות כך שמשהו מוכר ואהוב ולא זר ומופשט.

מבחינה מתודית רצוי לעבור את התהליך הבא:

  1. תנועה לא מודעת של כל הגוף: ריצה, הליכה, משחק תנועה, תנועת ידיים ורגליים
  2. תנועה מודעת עם כל הגוף
  3. תנועה הולכת וקטנה עד לאצבעות ורישום באוויר
  4. רישום כמה שיותר גדול עם האצבע על ריצפה, ארגז חול, שולחן ולבסוף מחברת
  5. ורק לסיום רישום עם גיר במחברת
  6. למרות הדגש על התנועה, גם התוצאה במחברת רצוי שתהיה אומנותית, אסתטית, מלאת צבעים ובעיקר עם הרבה אהבה ותשומת לב למה שעושים

הצעות תוכן:

כיתה ב'רישום צורות כיתה ב

המשך עבודה עם צורות שונות מתוך התנועה. שכלול ואימון בצורות בסיסיות שכבר נעשו בכיתה א'. רישום-צורות יכול להיות גם תשתית טובה לחשיבה חייה ודינמית.  למשל על-ידי כך שנותנים לילדים מחצית צורה סימטרית, כשהם נדרשים למצוא ולהשלים בעצמם את המחצית השנייה. בכדי לעשות זאת הם חייבים להיות אקטיביים פנימית ולהרגיש שהדוגמות הניתנות הן משהו 'בלתי גמור'. המטרה היא להשלים, להפוך למושלם בדמיונם (וכמובן גם על הנייר) משהו, שעדיין אינו שלם ובלתי מושלם. גם כתשתית לכתיבה של אותיות הכתב (שבדך-כלל נלמדות בכיתה ב') יכולה אומנות רישום הצורות להיות חשובה ביותר. לשם כך יש לתרגל צורות זורמות ועגולות ברצפים שונים.

הצעות תוכן

כיתה ג'רישום צורות כיתה ג

בכיתה ג' מכוונת העבודה בתחום לשני כיוונים עיקריים: 1. ביסוס החוש לצורה ועבודה יותר מעמיקה של מה שנעשה עד כה. 2. עבודה בתחום של מרכז ופריפריה. בכיתה ג' נמצאים רוב ילדי הכיתה בשנה העשירית, בה מתרחש פעמים רבות משבר התפתחותי המוזכר בכתבי שטיינר. יסודו בעיצוב מחדש של הקשר בין העצמי לעולם החיצון. עבודה נכונה ברישום הצורות (כמו כמובן בעוד תחומים רבים) יכולה לעדן משבר זה וללוותו.

תחום רישום הצורה מאפשר צורות רבות של יישום במערכת השעות: תקופה או שתיים במהלך השיעור הראשי, שיעור שבועי או שניים המוקדשים לתחום, 10 דקות מידי יום בזמן מתאים לכך ועוד.

הצעות תוכן:

כיתה ד'רישום צורות כיתה ד

המשך העבודה עם דגש על הצטלבות, חיתוך וחצייה של קווים – דבר שמוביל לצורות קלועות. את הצורות הקלועות יפה להכין בעזרת חבלים, חוטים, כך שתחילה ממש קולעים צורות. גם התנועה עם כל הגוף ועם חלקי גוף עדיין חשובה.

הצעות תוכן:

כיתה ה'רישום צורות כיתה ה

בכיתה זו ניתן להרחיב את רישום הצורה לעוד תחום: גיאומטריה ביד חופשית. רוב הילדים עדיים אינם בשלים לעולמה המופשט של הגיאומטריה אבל הם יכולים להיכנס אליו ב"דלת האחורית", באמצעות רישום וציור. בכל מקרה מדובר על הפן האסתטי של גיאומטריה, היצירתי והאמנותי.
במקביל אפשר ורצוי להמשיך עם רישום הצורה לשכלול והתמקצעות בתחומים שונים: צורות קלועות מסובכות, חותמים, צורות של מגינים הקשורים ליוון הקלאסית, צורות יווניות מכדים יווניים.

הצעות תוכן:

 

כיתה ו'

רישום בפחם

בהגיעם לשנה השתים-עשרה ועם לידת כשרים חדשים, הן במישור הגופני והן בנפשי והרוחני יש לאפשר אתגרים חדשים בתחום. רישום הצורה מתפתח כעת לשלושה כיוונים חדשים:

  1. רישום צורות אמנותי – שכלול ופיתוח של הצורות אתן עבדו עד עתה עם מגע אישי ויצירתי. אפשר למשל להעתיק ולשכלל צורות מימי בית שני, מאמנות קלטית עתיקה או מציורים מימי הביניים.
  2. רישום בשחור-לבן של יחסי אור וצל – רישום מדויק ככל האפשר של עצמים בשחור-לבן או של גופים גיאומטריים המטילים צל בצורות שונות. עבודת הילדים עם אור וחושך אינה נעשית באורח מופשט. היא מתקשרת בלימודי היטלים וצללים לנושא מדעי, דהיינו פיזיקה. התלמידים חייבים להבין במדויק את הדרך בה משטחים מוארים של גוף מתייחסים לצלו. באמצעות הצללים הם מגששים את דרכם החוצה אל החלל, הם אלה שמאפשרים לגוף מוצק להופיע על הדף השטוח. השאלה של סיבה ותוצאה שעולה בגיל זה ואף הופכת לבעיה שדורשת תשומת-לב, ניצבת כך גם במרכז שיעורי רישום.
  1. גיאומטריה – עבודה עם עפרון, סרגל ומחוגה. תחילה במיומנויות טכניות המשלבות יצירה ואמנות.

הצעות תוכן:

כיתה ז'

בכיתה ז' יכולים להמשיך עם שלושת התחומים המתוארים לעיל. דגש על תרגילי אור-צל ומעבר לרישום של פרספקטיבה. זו, והתרגילים הקשורים בנקודת-המגוז, דרושים לתלמידים בגיל זה, במובן פנימי. הם מחפשים אחר נקודת מבט עצמית ייחודית להם. לעתים כה קרובות הם אוהבים להימלט לנקודת המגוז העצמית שלהם! יש משהו מסתורי בנוגע לנקודה זו: מצד אחד היא הדבר הזעיר ביותר, המרומז ביותר שניתן לדמיין, מצד שני גלומות בה ראשית חדשה ואין-ספור אפשרויות. שיעורי רישום תכליתם כעת לחקור נקודה זו כל פעם בדרכים חדשות ובה בעת כמובן גם להציג את חוקי הגרפיקה והבנייה המרחבית.

הצעות תוכן:

כיתה ח'

בכיתה ח' יכול להגיע לשיאו השלב השני של שיעורי רישום ומתאחד בגיאומטריה, היטלים ולימודי פרספקטיבה: 'שילוב טכניקה עם יופי' (שטיינר). דבר המהווה שימוש נכון ואמנותי בחוקי הגיאומטריה והפרספקטיבה באמצעות אמנות. האספקט הפונקציונאלי מוערך אסתטית ומתואר בהתאם. לבני 14 עד 15 קשה ליצור שיפוט אסתטי בגלל הטבע הבלתי-יציב של רגשותיהם הסובייקטיביים. דבר נתפס כבעל תוקף רק מידה והוא נכון ואמיתי. כך גם ברישום חשוב ליישם חוקים גראפיים באורח נכון, לא רק בקומפוזיציה חופשית אלא גם בלימודי מאסטרים מן העבר כמו דירר ולאונרדו. נושאים אלו ממשיכים בתיכון, כאשר הטכניקות הופכות מושלמות יותר, דהיינו בתחריט.

הצעות תוכן:

רישום, רישום צורות וגרפיקה בבי"ס תיכון

מבוא לכיתות ט'-י"א

בבית-ספר תיכון (כיתות ט' – י"ב) ציור ורישום הופכים לשיעורים נפרדים במערכת השעות, לרוב בתקופות (3, 4 שבועות שיעור כפול בכל יום) אשר מתחלפות עם אמנויות ומלאכות אחרות. כעת הם גם מועברים על ידי מורי המקצוע ולא על ידי מורי הכיתה.

בבית-ספר יסודי פעילות אמנותית הייתה משולבת בנושאים אחרים ובדומה לכך תלמידים אינדיבידואלים היוו יותר חלק משלמות הקהילה הכיתתית, כך שהכישרון האינדיבידואלי היה פחות במרכז. תלמידי התיכון נדרשים כעת לפתח מודעות לתפקידים המשלימים של אמנויות ומלאכות: מחד טיפוח היסוד האסתטי בעבור עצמו כביטוי לרגשות פנימיים, הווה אומר אמנות לשם אמנות כפיתוח כוחות פנימיים ועיבודם; מאידך טרנספורמציה של חומרים לשם ייצור חפצים שימושיים שפוגשים דרישות מציאותיות ומעשיות בעולם. מיזוג שני אספקטים אלה חשוב היות ואמנות מבוססת על מיומנות מעשית בחומרים וטכניקות, וייצור כלים שימושיים ללא שימת-לב ליסוד האמנותי היא פונקציונאלית גרידא. יסוד שלישי במיזוג זה הוא הכשרת התבוננות מדויקת. דבר החשוב במיוחד ליצירת שיפוט מאוזן.

כאשר תכונות נורשות (דמיון ויצירתיות בילדות) מתחילות לדעוך, נפתח מרחב למשהו חדש. שיעורי אמנות צריכים לקחת זאת בחשבון ולעשות בכך שימוש. אם הדבר נעשה, הנערים חשים ברוח של שינוי אשר הם מחפשים בנפשם, ואז שיעורי אמנות מקבלים עבורם משמעות עכשווית, מודרנית וקיומית.

דוגמה אחת לדרך בה אפשר למזג את שלושת היסודות שלעיל היא ברישום הצללה בשחור לבן, שמותנה הן בהתבוננות מדויקת והן בהבנת החוקים השולטים באור וצל. הטכניקות מחייבות בקיאות ויש להן יסוד חזק של מעין מיומנות מלאכה, וגם המדיום עצמו נותן ביטוי מלא לאיכויות הנפשיות של אור וחושך עם מעבריהם האינסופיים.

דוגמה נוספת היא עיצוב וציור כרזות. כאן יכולים התלמידים לערוך ניסויים באופני-ביטוי תוך שימוש בצבע וצורה כמענה לצורך מעשי. הם מכשירים את התחושה לדרך בה דימוי וטקסט עובדים יחד ורוכשים ביטחון בבחירת האמצעים החסכניים ביותר ולכן האפקטיביים ביותר. הם מעצבים ויוצרים כרזות אירועים בחיי בית-הספר (מחזות, פסטיבלי קיץ, ירידים וכדומה). אפשר ללמוד וליישם טכניקות רבות, דוגמת קולאז', הדפסה עם סטנסיל, מונוטייפ, חריטת תבליטי לינוליאום צבעוניים, ליטוגרפיית אופסט, מסכי משי וכן הלאה, תלוי במקורות של תחום האמנות. גם לגראפיקת מחשב יש תפקיד, אך חשוב לגלות את המדיום רק לאחר יישום טכניקות ידניות.

להלן מספר אפשרויות לתכנים מכיתה ט' ואילך. אלו כמובן הצעות בלבד, חשוב העיקרון וההתנסות האמנותית עצמה. משעה שהתלמידים קיבלו הנחיות בסיסיות בטכניקות השונות בכיתות ט'-י' ולמדו ליישם באורח אמנותי, הם יכולים ליישם כישורים אלה בעבודת פרויקט במהלך התיכון.

רישום הצללה בשחור ולבן (כיתות ט'/י')

נקודות מבט ונושאים כלליים:

המטרה העיקרית היא הכשרת התפיסה לצורות אמנותיות וטבעיות על ידי הבאת פעילות רצון לתפיסה החושית ופיתוח תחושה לאפשרויות האמנותיות הגלומות באור וחושך.

על התלמידים ליישם את הטכניקות ואת הניסיון האמנותי באורח עצמאי בתהליכים אמנותיים. הם נדרשים לערוך באופן עצמאי סקיצה ראשונית, סקיצה ותרשים סופי כתהליך.

הצעות תוכן:

אפשרויות לתכנים:

הדפס (כיתות ט'/י', אך על פי רוב ב-י')

נקודות מבט ונושאים כלליים:

הצעות תוכן: