אנתרופוסופיה בישראל

ראשי פורום מאמרים הכשרה גני ילדים בתי ספר חינוך ולדורף ביוגרפיה וייעוץ ביוגרפי חקלאות ביו-דינאמית רפואה אומנות אוריתמיה תרפיסטים חנויות ומוצרים

חינוך ולדורף – עקרונות ויישומים (הספר)

חינוך ולדורף - הספר

נכתב על-ידי מורי בית הספר ולדורף הרדוף, סתיו 2000

ט. הערכה בחינוך ולדורף

תהליכי הערכה נכונים אינם מנותקים מהתהליך החינוכי אותו הם אמורים להעריך. תהליכי הערכה מנותקים וכביכול אוביקטיביים אינם חלק מהתהליך הלימודי אליו שואף בית-ספר ולדורף. כמו כל מרכיב אחר בהוויה החינוכית, גם תהליכי ההערכה בחינוך ולדורף נובעים מתפיסת העולם השלמה של חינוך זה, וקשורים ליתר מרכיביו. מכאן מובן שמושג ההערכה בבית-הספר ולדורף קשור ונובע מיסודות חינוך ולדורף:

הגישה ההתפתחותית: גישה זו הנה הלב של בית-ספר ולדורף. הרעיון שהילד עובר במהלך ילדותו התפתחות, ושהתפתחות זו ניתנת למעקב, לימוד והבנה עובר כחוט השני בכל ההוויה החינוכית של בית-הספר. כאמור, כל שאלות החינוך הגדולות כגון: מתודות הלימוד, אווירת הלימוד, הקשר והיחס לילד, החופש בחינוך, וכו' מוצאות את תשובתן בחינוך ולדורף מתוך ההבנה של התפתחות הילד באופן אישי וקבוצתי.

תהליכי ההערכה מקבלים גם הם מהבנת שלבי ההתפתחות של הילד את משמעותם. אין משמעות בגישה זו לתהליכי הערכה מסוימים שנכונים ומתאימים לכל גיל ושלב . בבית-הספר ולדורף מותאמים תהליכי ההערכה לגיל הילד, להתפתחותו האישית ולבשלותו במישורים השונים של הווייתו. תהליכי ההערכה עצמם עוברים במהלך צמיחת הילד התפתחות. הם אינם נשארים קפואים, אלא משתנים ומקבלים צורה חדשה בכל כיתה וכיתה ובכל גיל וגיל. כלי הערכה מסוים יהיה נכון וטוב רק לכיתות הנמוכות, ויאבד כל משמעות בכיתות הגבוהות, וכך גם הפוך. כמו כן יעשה בבית-ספר ולדורף ניסיון להתאים כלי הערכה לכיתה מסוימת, לקבוצת ילדים וכן לילד עצמו. כך מדובר על תהליכים וכלי הערכה דינמיים, גמישים ובעלי טבע של התאמה אישית. כלי הערכה שעוברים בעצמם התפתחות במהלך צמיחת הילד וגדילתו.

הגישה הרב-תחומית: בית-ספר ולדורף מנסה להתייחס לתלמידיו בצורה השלמה והרחבה ביותר. כפי שכבר הודגש בפרקים הקודמים, בגישה החינוכית זו רואים את ישות הילד כשלמות הכוללת בתוכה צדדים וגוונים רבים ושונים. גוונים רבים אלו, איכויות שונות אלו כולם חשובים ובעלי משמעות לילד ולאדם. בחינוך ולדורף מעודדים גוון זה או אחר, מפתחים בצורה מכוונת איכות זו או אחרת לאור ההבנה של התפתחות הילד על שלביה השונים. בכל מקרה, כל איכות של האדם השלם הנה בעלת משמעות ועל החינוך להתייחס אליה, לעודדה ולכוונה. במערכת החינוך המקובלת יש התייחסות בדרך-כלל כמעט רק לפן הרציונאלי, מתייחסים לתלמיד כמכיל תהליכי חשיבה ועבוד נתונים בלבד, צדדיו האחרים אינם מטופחים ומשום מה לרוב חסרי כל ערך. דרך התייחסות זו לתלמיד מנסה בית-ספר ולדורף לשנות.

מובן שלאור גישה רב-תחומית ושלמה זו יש לתהליכי ההערכה מובן שונה לגמרי מהמקובל. אלה אינם אמורים לתת תמונה רק אודות יכולת התלמיד להפנים מידע ולעבדו כראוי. לתהליכי ההערכה בבית-ספר ולדורף מושא רחב וגמיש. הם מנסים לתת תמונה, לבחון וללוות מישורים רבים, מישורים שלעיתים הנם מאד אישיים, עמוקים ושונים מהמקובל.

מישורים אלו יכולים לדוגמה להכיל: יכולות חברתיות, יכולת וכשרון בתחומי אומנות שונים, יכולת בתחומי עבודת היד בסדנאות המלאכה, יצירה חופשית בתחום זה או אחר, הצדדים המוסריים של הילד וביטויים בחברה, יוזמה וכוח פעולה בתחומים מסוימים ועוד.

לאור הגישה הנ"ל בתחום ההערכה נבנו בחינוך ולדורף על מסגרותיו השונות כלי הערכה רבים ומתודות שונות של הערכה. חלק מכלי הערכה אלו יובאו בזה. צריך רק להדגיש שאין זה מרוח חינוך ולדורף לעצב כלים ומתודות שנכונים תמיד, בכל מצב וזמן. מהותו של חינוך זה בכך, שהמורה אמור להתאים את דרכי עבודתו ומתודות הלימוד לתלמידים עצמם איתם הוא עובד ברגע מסוים. כך שכל מה שיבוא להלן יש בו מן הדוגמא בלבד לרוח הדברים.

דוגמאות לכלי הערכה שונים:

 • דיאלוג מתמיד בין המורה והתלמיד. במסגרת דיאלוג זה נעשה תהליך הערכה מתמיד, שתלוי כמובן רבות בגיל התלמיד, באישיות המורה והתלמיד וכו'. לדיאלוג זה מקום חשוב בתהליכי ההערכה בבית-הספר ולדורף.
 • הערכה בכתב את מחברות התקופה (ראה בפרק המתאים אודות מחברות התקופה), עבודותיו של התלמיד בתחומי המקצוע השונים ויצירותיו בתחומי האומנות והמלאכה.
 • שיחות בתדירות קבועה בין הורי התלמיד ומחנך הכיתה, ומכיתה מסוימת לעיתים יחד עם התלמיד עצמו.
 • עבודות עיוניות כסיכום פרקי לימוד עיקריים (תקופות לימוד), כאשר הדגש הנו גם על הצד העיוני וגם על הצד האומנותי-אסתטי.
 • עבודות סיכום בתחומי הלימוד האומנותיים-מעשיים: ציור, פיסול, דרמה, תנועה ומחול, מוזיקה, שירה, מלאכות היד, סדנאות המלאכה וכו'. לגביהן הערכה מילולית והערכה בכתב מצד המורים ובגיל התיכון גם מצד התלמידים עצמם.
 • פרויקטים משותפים שזוכים להערכה מסוגים שונים הן לקבוצה והן ליחידים. לדוגמה: הצגה כפרויקט קבוצתי, עבודה משותפת בתחומי הציור או הפיסול, פרויקט מוזיקלי כגון אופרה, מחזמר או קונצרט, יצירה משותפת בתחומי הסדנאות ועוד.
 • תעודות אמצע וסוף שנה. דגש על המימד ההתפתחותי של התלמיד עם התייחסות רב-תחומית ככל האפשר.
 • שיחות מורים ומחנכים בפורומים שונים:

– מורי תחום לימודי מסוים

 • מורי כיתה מסוימת
 • מחנכי בית-הספר
 • כל מורי בית-הספר
 • צוות מורים לענייני הערכה

בשיחות אלו מנסים להעריך במשותף ולאפיין תלמידים שונים דרך תחומי המקצוע השונים באופן קבוע כחלק מעבודת מורי בית-הספר.

מגיל מסוים (בדרך כלל מכיתה ח' או ט') שותף התלמיד לתהליכי ההערכה וכל תהליך הערכה נעשה בדיאלוג עמו ובשיתופו.

קדימה