אנתרופוסופיה בישראל

ראשי פורום מאמרים הכשרה גני ילדים בתי ספר חינוך ולדורף ביוגרפיה וייעוץ ביוגרפי חקלאות ביו-דינאמית רפואה אומנות אוריתמיה תרפיסטים חנויות ומוצרים

חינוך ולדורף – עקרונות ויישומים (הספר)

חינוך ולדורף - הספר

נכתב על-ידי מורי בית הספר ולדורף הרדוף, סתיו 2000

יא. כמה צדדים טכניים

א. מעמד חוקי והכרה

בתי-ספר ולדורף בארץ הוכרו כבתי-ספר ממלכתיים, רשמים במסגרת משרד החינוך. בתי-הספר מקבלים את התקציבים המגיעים לכל בית-ספר ונתונים לאותו פיקוח. עקב אופיים המיוחד כבתי-ספר ולדורף הם הוכרו כבתי-ספר יחודיים, בעלי ערך למערכות החינוך בארץ, ולכן זוכים בתי-הספר לחופש חינוכי רב ולאמון בדרך החינוכית.

כך מתאפשר לבתי-הספר לטפח את חינוך ולדורף בתוך ובשילוב עם מערכת החינוך הממלכתית. דבר זה חשוב לנו ביותר, משום שמטרת בתי-הספר אינה רק ליצור מערכת חינוך יפה ואיכותית בבתי הספר עצמם, אלא להשפיע ולקרון החוצה לעבר מערכת החינוך כולה. ישנם דברים רבים בחינוך ולדורף שניתנים להעברה, ליישום ולחיקוי במוסדות חינוכיים רבים אחרים.

בתי-הספר מקיימים הכשרה למורים ברוח חינוך ולדורף, ימי עיון וקורסים על נושאים שונים הקשורים לחינוך ולדורף. הם פותחים שעריהם לביקורים של קבוצות מורים או הורים המתעניינים בנעשה בבית-הספר וכן לכל אורח או מבקר הרוצה להתרשם מחינוך ולדורף.

ב. תוכניות לימודים

כבתי-ספר ממלכתיים, אבל בעלי צביון מיוחד מתחייבים בתי-הספר ולדורף בארץ לעקוב אחרי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בקוויה העיקריים. בכך נלמדים נושאי הלימוד העיקריים (לשון ועברית, חשבון, אנגלית וכו') לפי תוכניות הלימודים המקובלות, עם שינויים מסוימים הנובעים מרוח חינוך ולדורף והשפעתה על עיצוב תוכניות הלימודים.

יחודו של בית-הספר ויישום עקרונות חינוך ולדורף באים לידי ביטוי קודם כל ובעיקר במתודות ההוראה. נושאי הלימוד השונים נלמדים בדרכים של חינוך ולדורף, השונות מאד מהדרכים המקובלות במערכת החינוך (ראה פרק על יסודות חינוך ולדורף).

בית-הספר מתחייב לפעול לשם כך, שתלמידיו יהיו באותה רמה לימודית כשאר בתי-הספר בארץ – מסוף כיתה ג' ואילך – כדי שתלמידיו יוכלו לעבור במידת הצורך לבית-ספר אחר ללא בעיות מיוחדות.

בחטיבה העליונה – כיתות י'-י"א' – שואף בית-הספר להוציא את בוגריו עם תעודת בגרות ברמת הבסיס. תעודת בגרות שמאפשרת כניסה ללימודים אקדמיים באוניברסיטאות.

ג. מחויבות ההורים

ההורים הרושמים את ילדיהם לבית-הספר צריכים ראשית לכל להסכים עם עקרונות היסוד של חינוך ולדורף. עליהם להבין, שלבית-הספר יש כיוון ורוח חינוכית מאד ברורה ורק הורים וילדים הרוצים כיוון חינוכי זה ושואפים אליו יכולים להתקבל בשעריו.

על ההורים להתחייב לשיתוף פעולה עם מחנכי ילדיהם, ועל ניסיון לעבוד בצורה משותפת ככל האפשר סביב שאלות התפתחותו וצמיחתו של ילדם יחד ובתאום עם המורים. שיתוף פעולה זה הנו הבסיס לכל תהליך משמעותי של שינוי וצמיחה פנימית של הילד.

שיתוף הפעולה והעזרה ההדדית באים לידי ביטוי גם בעזרה ותמיכה של הורים בנושאים שונים הקשורים להתפתחות בית-הספר וצמיחתו. ההורים בבית-הספר נדרשים לעזור בגיוס כספים, בארגון והקמת היריד השנתי, בהכנת כיתות הלימוד לקראת תחילת שנת הלימודים ועוד צדדים טכניים שונים.

עם תחילת תהליך ההרשמה לבית-הספר נדרשים ההורים לחתום על אמנה, המפרטת את עקרי חינוך ולדורף ואת מחויבות ההורים ברוח הנאמר לעיל.

 

ד. אורח החיים בבית-הספר

בית-ספר ולדורף מנסה לשמור בתחומיו על אורח חיים שיהווה מסגרת חינוכית תומכת לכל הבאים בשעריו. אורח חיים זה נועד כדי לטפח אווירה חינוכית נכונה לילדים. על מנת לשמור על אווירה זו שומרים באי בית-הספר: תלמידים, מורים, הורים ומבקרים על מספר כללים בסיסיים של התנהגות ואורח חיים.

בין השאר מדובר על הדברים הבאים:

  • העישון בכל רחבי בית-הספר אסור.
  • יש לבוא לבית-הספר בלבוש מכובד ושלם.
  • ביום שישי באים כל באי בית-הספר עם חולצה לבנה.
  • אין מקום לאלימות על כל סוגיה (פיזית, נפשית ומילולית) בבית הספר.
  • השיעורים מתחילים בדיוק בזמן לפי מערכת השעות. בבית-הספר היסודי עם הצלצול של פעמון הכיתה, בתיכון באחריות התלמידים והמורים.
  • בתיכון, מכיתה ט' ואילך, חותמים התלמידים על תקנון בית-הספר. תקנון זה מחייב את התלמידים והמורים לעוד שורה של כללי התנהגות.

קדימה