אנתרופוסופיה בישראל

על אודות אתר אנתרופוסופיה בישראל

אתר אנתרופוסופיה בישראל הינו מיזם ללא מטרת רווח שהוקם בשלהי שנת 2000.
מטרתו לספק מידע כללי על האנתרופוסופיה ועל היוזמות והפעילויות האנתרופוסופיות המתקיימות בישראל.
מאז הקמת האתר עלות אחזקתו מומנה מכיס פרטי. התחזוקה השוטפת (בניית האתר, שיפורים, מודעות וכולי) בוצעו ללא תמורה.
החל מינואר 2010 מופיעות באתר פרסומות google במספר פורמטים וזאת במטרה לאפשר תשלום עבור התחזוקה השוטפת.

תחזוקה וניהול שוטף: ירון זנבל

כך נראה האתר בשנת 2000
כך נראה האתר בשנת 2000


כך נראה האתר בשנת 2003
כך נראה האתר בשנת 2003