אנתרופוסופיה בישראל

ראשי פורום מאמרים הכשרה גני ילדים בתי ספר חינוך ולדורף ביוגרפיה וייעוץ ביוגרפי חקלאות ביו-דינאמית רפואה אומנות אוריתמיה תרפיסטים חנויות ומוצרים

אנתרופוסופיה בעברית

פינה לענייני לשון

מתוךאדם עולם- גיליון 5 פברואר-מרץ 2009

ידע חדש שבא לעולם מצריך שפה שתתאר אותו. כך גם האנתרופוסופיה. עם החידושים שהביאה לחיי התרבות והרוח, היא העשירה גם את השפה באוצר של מילים, ביטויים ומשמעויות חדשות למילים קיימות, בכל השפות שבהן עשתה מהלכים. מקומה של העברית לא נפקד מתהליך זה, ומילים חדשות או מחודשות שגורות בפי דוברי "אנתרופוסופית." ומתברר שלא כל המילים הללו מדויקות לגמרי מבחינת העברית.
אנו מקדישים את המדור הזה למפגש שבין העברית לאנתרופוסופיה.

שבת שנים; שִׁבעוֹן; שביעון
אחת המילים השגורות ביותר בפינו נועדה לציין פרק זמן של שבע שנים – שביעון. האם מילה זו היא שגיאת לשון? שאילתה בנושא נשלחה למזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, ולהלן תשובתה.
"נראה שאין בשפה העברית מילה המציינת שבע שנים. בלשון המקרא משמש הביטוי 'שבת שנים' במשמע זה: "וספרת לך שבע שבתֹת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתֹת השנים תשע וארבעים שנה" (ויקרא, כה 8).
השם שביעון מרמז לשביעית ולא לשבע. להשוואה אפשר להביא את המילה עשירון (כגון 'העשירון העליון'), שפירושה 'החלק העשירי, עשירית האוכלוסייה. הצורה שִׁבְעוֹן נכונה יותר מבחינה דקדוקית, אך לא מצאנו לה כל תיעוד במילונים. לעומת זאת שִׁבעון גזור משם המספר שבע ישירות (השווה צורת הזכר - שִׁבעה).
כמובן הצירוף "שבת שנים," הנזכר במקרא בדיוק במשמעות הרצויה, עדיף.”

המעוניינים להציע מילים למדור מוזמנים לפנות למערכת info@adamolam.com

חזור | לראש המסך